Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bezorgen van Cateringhapjes.nl.

Op alle producten in deze webshop zijn de navolgende algemene voorwaarden van Catringhapjes.nl  van toepassing.

 1. Persoonsgegevens gebruikt Cateringhapjes.nl onderdeel van Vinilux CV alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.
 2. Voor het afleveren van de producten geldt; minimaal 24 uur van te voren besteld, voor aflevering van de producten, tenzij anders in overleg (bijv. spoed bestelling!).
 3. Cateringhapjes.nl. bezorgt uitsluitend in Nederland.
 4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden. Voor Haaarlem gelden geen bezorgkosten, buiten Haarlem geldt € 0,27 per kilometer en een minimale besteding van € 300,00.
 5. Een overeenkomst komt tot stand nadat u voor betaling akkoord heeft gegeven. Het risico van de producten gaat over op het moment van aflevering. Transportkosten (zoals bedoeld in artikel 4.) kunnen op narekening worden toegevoegd.
 6. Daar Borrelboxen versproducten zijn, is na bestelling geen annulering mogelijk.
 7. Cateringhapjes.nl streeft ernaar de bestelling te bezorgen (conform artikel 2.) Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van foutief geleverde product. Dit dient binnen 4 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan info@cateringhapjes.nl
 8. Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Cateringhapjes.nl er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd en/of een (gedeeltelijke) verrekening zal plaatsvinden, mits u dit na ontvangst van het product binnen 1 uur heeft gemeld (tel/email). Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Cateringhapjes.nl. u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, en of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Cateringhapjes.nl. de overeenkomst opzeggen, danwel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in verleg met u. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
  A. Misoogsten en-of seizoen gebondenheid van producten
  B.Stagnaties en-of problemen bij toeleveranciers, transporteurs of andere derden waarvan Cateringhapjes.nl afhankelijk is
  C. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat
  D. Rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen
  E. Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken
  F. Belemmerende maatregelen van overheidswege
 9. Omdat een borrelbox en alle cateringhapjes een versproduct is, kan Cateringhapjes.nl geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden na ontvangst van de betreffende onze producten. Ook is het niet mogelijk  uw bestelling te annuleren op de dag van levering daar de Cateringhapjes.nl. dan al uw bestelling vers aan het bereiden is. Cateringhapjes.nl. zal u dan (tenzij anders overeengekomen) 100% van de door u gemaakte bestelling in rekening brengen.
 10. Klant cq. ontvanger dient zich er ten allen tijde van bewust te zijn dat onze producten een versproduct is, waar het seizoen/aanvoer een sterke invloed op heeft. De afbeelding zijn waarheidsgetrouw, echter kan het zijn door bovengenoemde omstandigheden dat producten worden vervangen met andere versproducten en kan de afbeelding afwijken van geleverd product.
 11. Cateringhapjes.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Cateringhapjes.nl & Vinilux CV kunnnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen.  Cateringhapjes.nl. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.
 12. De aansprakelijkheid van Cateringhapjes.nl. is beperkt tot 100% van de factuurwaarde.
 13. Betaling dient vooraf te geschieden per IDeal of contant bij aflevering. Indien u Business to Business afspraken heeft met Cateringhapjes.nl. dient u ten alle tijde een getekende bevestiging terug te sturen met hierin akkoord voor de betaling binnen 14 dagen na dagtekening. Niet akkoord gaan met de betaling voorwaarden betekend automatisch annuleringvan de bestelling. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige geleden schade hieromtrent.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

Cateringhapjes.nl. streeft naar uw perfecte borrel

Contactgegevens

Cateringhapjes.nl

Tappersweg 49e
2031 ET Haarlem
+31 (0)6 – 14 001 552 +31 (0)23 – 55 17 804 info@cateringhapjes.nl

KvK: 34179702
BTW NL 8110.72.836.B01

Bank: NL64ABNA0629988897


Algemene voorwaarden


Mijn account

Wat wil je ons zeggen?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.